מאמרים ופסקי דין

חידושים בחוק ובהלכה הפסוקה לחוק יחסי ממון בין בני זוג התשל”ג- 1973:
ישנו תיקון מהפכני לגבי היחס בחלוקת הרכוש בין בני הזוג. תיקון 4 ס”ח 2186 מיום 12/11/08 לפיו הוקדם המועד לאיזון וחלוקת הרכוש לעת הגשת התביעה המתאימה בעניין זה ע”י אחד מבני הזוג,  ועפ”י סעיף 5 עד 28 לחוק בסמכות ביהמ”ש לקבוע ששווי הנכסים לא יאוזנו בשווה בין בני  הזוג, אלא יחסי איזון שונה “בנסיבות מיוחדות  המצדיקות אלה” כגון: חולשה, העדר עתודה כלכלית לאחד מבני הזוג או לאזן כושר השתכרות בין הצדדים, ואז ביהמ”ש יכול קבוע שה”חלש” יקבל יותר ממחצית שווי כלל הנכסים כפי שהיה לפני התיקון.

 1. חידוש בהלכה בדבר משמורת הקטינים: ביטול  של “עקרון הגיל הרך”, לצורך קביעת משמורת לקטין מתחת לגיל 7 שנים. כיום ישנו שינוי שמעניק לשני ההורים זכויות שוות לקבל משמורת של הקטין הרך וזאת עפ”י ביטול ההלכה לפיה נקבע שהחזקה של קטין מתחת לגיל 7 ישאר במשמורת האם, אלא אם יוכח שיש הזנחה חמורה.
  משמורת משותפת: עפ”י ההלכה הפסוקה כיום, ובכפוף להמלצת פקידת הסעד, רשאי
  ביהמ”ש לפסוק משמורת משותפת של הקטנים לשני ההורים בשווה ובכפוף לקיום
  תנאים מסויימים ומטובת הקטינים שמצב זה יבדק מפעם לפעם ביהמ”ש נוהג לאשר
  הסכם משמורת משותפת של הקטינים.
 2. ידוע/ה בציבור – מזונות משקמים לאחר הפירוד.
  בניגוד למקרה של אשה שהיתה נשואה כדמו”י ומתגרשת ובעקבות דך לא תהיה זכאית לקבל מזונות מגרושה, הידועה בציבור  שסולקה מביתו של חברה תהיה זכאית מחברה לשעבר לקבל מזונות המכונים “משקמים”. בנסיבות שבגין הפרידה הורע מצבה הכלכלי משמעותית, תהיה לה זכות לפנות לביהמ”ש ולבקש דמי מזונות “לאחר הפירוד” וכל זאת לתקופה מוגבלת שביהמ”ש יקבע לגופו של עניין עד שתצליח להשתקם כלכלית.
 3. חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל”ג- 1973 אומץ גם ע”י ביה”ד הרבני כאשר בא לחלק הרכוש בין בני הזוג: נקבע ע”י ביהמ”ש בבג”צ בפרשת בבלי שעל ביה”ד ליישם את עקרון הלכת השיתוף,  קודם פסק בביה”ד הרבני עפ”י הדין האישי וכל צד קיבל מה שהיה רשום על שמו, ואילו כיום על בית הדין הרבני לפסוק בהתאם לחוק האזרחי  הנ”ל.
 4. חידוש בהליכי ההוצאה לפועל:  עד היום היה על האשה לטרוח בהליכים מיגעים לגבית דמי המזונות עבורה ועבור ילדיה באופן אישי בהליך מיגע של גביה על כל שלביה. כיום, ועדת ההוצאה לפועל קבעה שבכל תביעה למזונות יהיה מספיק בפתיחת הליך והמערכת תטפל בתיק עד הגביה המלאה לרבות עיקולים, הוצאת פקודות מעצר, הצמדות וכו’..

הנחיות למי שמבקש להתגרש:

כיוון שגירושין מוליכים לפירוק שותפות כלכלית של התא המשפחתי על כל המשתמע מכך וכרוך בהחלשות של הכח הכלכלי של כל צד ושל הילדים יש למצות הליכים בטרם פניה לביהמ”ש כדלקמן:

 1. מיצוי הליכי שיקום: כאשר המשבר בחיי הנישואין מגיע לשיאו יש לעשות מאמץ אחרון ולבדוק אפשרות לגישור ולשיקום,  ורצוי שעה אחת קודם.
 2. פירוק השותפות הכלכלית מוביל להתדרדרות כלכלית של כל צד ופגיעה בזכויות של הילדים לקבל את כל צורכיהם  ולגדלם במסגרת של רווחה כלכלית.