הרצאות

בנושא משפחה וירושה, עו”ד גורביץ מעבירה הרצאות עפ”י הזמנה ע”י אירגונים שונים