חוות דעת מומחה


מתן חוות דעת מומחה לביהמ”ש בדבר חוק הנישואין והגירושין  אזרחיים בדרום ומרכז אמריקה  של מדינות דוברות ספרדית
כן, לגבי חוק הירושה ועזבונות של אותן מדינות