נדל”ן – מקרקעין

במשרדי יקבלו הצדיים יעוץ מתאים הן לבדיקת הנכס, הן לכשרותם של הצדדים לבצע עסקה, הן לגבי הלוואות או משכנתאות, הן לגבי חוזה שכירות, ניהול נכסים וכו’
טיפול בעיסקאות מכר ורכישת דירות, בתי מגורים, חוזי שכירות וניהול נכסים