נישואין אזרחיים ללא נסיעה

נישואין אזרחייםמשרדנו  מטפל בשני סוגי נישואין אזרחיים:

  1. נישואי אל סלבדור
  2. נישואי פרגוואי

הסבר כללי:

  • במדינת ישראל הנישואין היחידים שנערכים כדין הם הנישואין הדתיים וזאת רק בין בני זוג מאותה דת,  בפני הרשות הדתית המוסמכת לכך.
  • ברם, מאחר שעפ”י החוק  בישראל נישואין אזרחים שנערכו בחו”ל, ובתנאי שנערכו עפ”י החוק של אותה מדינה, מוכרים בישראל ותקפים לכל דבר. אך, יחד עם זאת, יש מקרים בהם שני בני הזוג או אחד מהם לא יכולים לנסוע לחו”ל בכדי להיות נוכחים בטקס הנישואין, במקרים אלה הפיתרון הינו נישואין שנערכים באל סלבדור אשר אינם דורשים כלל נוכחות ונסיעה של המתחתנים, ו/או בנישואי פרגוואי שנדרשת נוכחות של אחד מבני הזוג אשר עליו/ה לנסוע לבדו למספר ימים על מנת לערוך הטקס גם בשם בן/בת הזוג שנשאר בארץ ומנוע מלצאת מכל סיבה שהיא.

ההתייחסות של הרשויות בישראל לכל אחד מסוגי הנישואין היא שונה וביצועם הלכה למעשה שונה אף הוא כפי שיפורט להלן:

נישואי אל סלבדור:

על זוג המתחתנים להופיע אישית במשרדנו ע”מ לחתום על יפוי כח ומסמכים אחרים לפיהם מסמיכים נציגים בחו”ל, אשר מופיעים באופן אישי בפני הרשויות באל סלבדור לנהל את טקס הנישואין לפי החוק של אותה מדינה. נישואין אלה מתאימים לזוגות שמסיבות כלשהן אינם יכולים לצאת את הארץ או בוחרים שלא לנסוע, כאשר תוך זמן קצר מיום חתימתם על יפוי הכח מקבלים תעודת נישואין עם החותמות הקונסולריות הנדרשות ע”י הרשויות בישראל להגשתה לצורך רישום הנישואין.

לדוגמא, אם אחד מבני הזוג אינו מסוגל להגיע למקום הטקס מכל סיבה שהיא, חלופת הנישואין באמצעות שליח מאפשרת להגשים את מיסוד הקשר הזוגי. בישראל, נישואין בארץ אחרת באמצעות מיופי כח מאפשרים לבן זוג ישראלי למסד את הקשר הזוגי שלו עם בן זוג זר,  גם אם מעמדו של האחרון בישראל טרם הוסדר, ולכן יציאתו את הארץ לצורך נישואין אזרחיים כרוכה בסכנה כי לא יותר לו לשוב ולהיכנס אליה.
מצד שני, נישואין באמצעות מיופיי כח (סלבדור), ובמיוחד אם שני בני הזוג נעדרים מהטקס, קיים חשש לנישואין פיקטיביים מצד הרשויות בישראל.
התפיסה הנוכחית של הרשויות בישראל לנישואי אל סלבדור מעוגנת ע”י בג”ץ 4916/04 ובג”ץ 10660/05, לפיהם ביהמ”ש העליון קבע שנישואי אל סלבדור תקפים לכל דבר ועל הרשויות בישראל להכיר ולרשום נישואין אלה ותוקפם שווה לנישואין דתיים שנערכים בארץ.
נישואי אל סלבדור נרשמים  במשרד הפנים תוך זמן קצר ביותר כאשר מדובר בבני זוג ישראלים, ואילו כאשר מדובר בנישואין בין ישראלי/ת לאזרח/ית זר חל על הנישואין הליך של רישום מדורג לפיו ניתנת אשרת שהייה לזר שמתחדשת מפעם לפעם הכוללת רישיון לעבודה , אפשרות להירשם לביטוח בריאות ממלכתי ולהנות מזכויות שוות עד הרישום הסופי של הנישואין והסדרת מעמדו/ה האזרחי הקבוע של הזר. אורך ההליך משתנה מלשכה ללשכה.יחד עם זאת, בכל הקשור לרישום מינהלי של נישואי  סלבדור,  תעודת הנישואין אמורה להוות אף ראייה לכאורה לתוקפם של הנישואין על פי הדין המהותי. במישור הרישום המינהלי, פקיד הרישום חייב לרשום נישואין אלה אם מוצגת לפניו תעודה ציבורית רשמית אמיתית הניתנת מרשות מוסמכת בצירוף הודעה מטעם מבקש הרישום על פי סעיף 19ג לחוק המרשם,  וזאת, ככל שלא עולים בפניו פגמים המצביעים על אי אמיתות של המסמכים המוצגים בפניו.
יש לציין, כי בשל אופיו המיוחד של הליך נישואין באמצעות מיופי כח בחו”ל הטומן בחובו חשש למעשי ערמה, נדרש פקיד הרישום לנהוג בזהירות יתר בבדיקת ההודעות והתעודות הרשמיות המוצגות בפניו בכדי להבטיח את אמיתותן ובמידת הצורך לדרוש ידיעות והצהרות נוספות מכח הסמכויות המוקנות לו בכדי לברר את הנכונות העובדתית של הפרטים שמבקשים לרשום במרשם. במסגרת בדיקת נכונות הפרטים ואמיתות התעודות הציבוריות שהוגשו לו בכלל זה, מוסמך פקיד הרישום לבדוק האם התעודות ניתנו ע”י גורם מוסמך במדינת הטקס, והאם הן מעידות על קיום טקס מוכר ונהוג באותה מדינה.

נישואי פרגוואי

ההתייחסות של הרשויות בישראל לעיתים שונה במקצת בנישואי פרגוואי מההתייחסות לנישואי אל סלבדור ללא כל הצדקה או נימוק. אולי השינוי בהתייחסות נובע מכך שבנישואין אלה אחד מבני הזוג נוסע ונוכח בטקס הנישואין גם אם השני לא יצא את הארץ, באופן כללי נוטים בלשכות הרישום במשרד הפנים להקל ולקצר ההליך המדורג של הסדר המעמד למתחתן הזר ורישום הנישואין.
ברם, יש לציין שמשרד הפנים בישראל דורש  מהמתחתן הזר את אותם המסמכים בשני סוגי הנישואין, שהם: תעודת לידה, תעודת רווקות ותעודת יושר של הזר. כל תעודה צריכה להיות עם חותמת קונסולרית המתאימה למדינת המוצא של המתחתן  הזר לרבות חותמת אפוסטיליה של אותה מדינה  אם היא החתומה על אמנת האג מ- 5/10/1961 והן חותמת של שגרירות ישראל של מדינת המוצא של הזר אם לא חתומה על אותה האמנה. כן,  נדרשות הוכחות תומכות לאמיתות הקשר בין בני הזוג כגון: מכתבים, תמונות וכו’… לפי רשימות שניתן להשיג במדור אשרות של  לשכות משרד הפנים  של מקום מגוריו של המתחתן הישראלי או באתר האינטרנט של משרד הפנים במדור אשרות.

ביצוע הליך הנישואין הלכה למעשה

מבחינה פרוצדוראלית על שני בני הזוג המעוניינים להינשא בנישואין אזרחיים בחו”ל להופיע במשרדנו  שמסביר להם ההליך, מסדר ומחתים אותם  על המסמכים הדרושים לצורך עריכת הנישואין הן באל סלבדור והן בפרגוואי, בצירוף כל המסמכים הרלבנטיים לרבות תעודות לידה ותעודות המעידות על מעמדם האישי כשהן מתורגמות לספרדית, ומשרדנו  מעביר את כל המסמכים למקום עריכת הנישואין בחו”ל לידי בעלי מקצוע האמונים עלינו אשר יטפלו בכל הקשור להליך עד להשגת תעודת נישואין חוקית ותקפה לרבות חותמות קונסולריות מתאימות.

לגבי נישואי אל סלבדור – נציג הרשות העורכת הנישואין בחו”ל בוחר שני מיופי כח תושבי ואזרחי אל סלבדור שתפקיד כל אחד מהם לייצג אחד מבני הזוג בטקס הנישואין.
מיופי הכח מייצגים את בני הזוג בטקס הנישואין שנערכים באל סלבדור בפני הגורם המוסמך לערוך טקס הנישואין, מזכיר העיריה או נוטריון מקומי. מיופי הכח מצהירים בשם בני הזוג כי הם מעוניינים להינשא זה לזו ומבקשים  לשנות או לא לשנות את שם משפחתם, ומתחייבים בשם בני הזוג להסדר הרכושי הכרוך בנישואין ולכל ההתחייבויות הנובעות ממעמד הנישואין. לאחר הטקס מנסח עורך הטקס פרוטוקול “קדם נישואין” שנועד לאשר את קיומו של הטקס, הפרוטוקול מועבר לאחראי על מרשם המשפחה בעיר סלבדור שבאל סלבדור אשר מעניק לכל אחד מהזוגות תעודת נישואין מטעם אל סלבדור.  עם הגעת תעודת הנישואין לישראל, היא תתורגם בתרגום נוטריוני מספרדית לעברית, ולאחר מכן על בני הזוג להגיש בקשה לפקיד הרישום במשרד הפנים לצורך רישום נישואיהם.

לגבי נישואי פרגוואי –משרדנו מסביר למתחתנים, מסדר ומחתים אותם על המסמכים הדרושים לביצוע הנישואין, מכין יפוי כח של בן/בת הזוג הנותר בארץ ומסמכים אחרים רלבנטיים מתורגמים לשפת מקום עריכת הנישואין ובן/בת הזוג הנוסע לוקח המסמכים עימו לטקס הנישואין. בפרגוואי יפגש בן/בת הזוג הנוסע עם העו”ד אשר ידאג ללוותו לרשויות המתאימות בהן נערך הטקס ומלווה המתחתן/נת לקבל החותמות המתאימות, ואילו תעודת הנישואין מגיעה זמן מה לאחר שהמתחתן/נת חזרו לארץ, כי על התעודה לעבור סבב חותמות קונסולריות בשגרירות של ישראל במדינות דרום אמריקה.

ליצירת קשר עם משרדנו לקבלת הסבר מפורט יותר ועלויות יש להתקשר לטלפון מס’  04-8645811
או בדוא”ל terez271@gmail.com